ang buong kahulugan ng pagmimina management fairfax va