ang mundo ng sampung pinakamalaking mga korporasyong minahan ng ginto ang pinakamaraming