pang-ekonomiya na epekto ng pagmimina ng karbon sa ohio